About us

Founded in 1976, VEGETEXCO HOCHIMINH CITY is dedicated to bringing Vietnamese fruits, vegetables, agricultural products to the world. Since then, the company has gained experience in developing a wide range of high quality products, including dried, canned, IQF, concentrated and puree fruit, as well as in expanding markets in Asia, Europe and the Middle East. We are committed to building reliable partnerships in the fruit and agricultural product business. 

Contact us

Add : 24 Truong Dinh street , District 3 , Hochi Minh city , Vietnam
Tel : +84 28 39330483
Fax : +84 28 39330565
Email :
vegetexcohcm@vegetexco.com
vegetexcohcm@hcm.fpt.vn

Copyright @ 2013 Vegetexco

News

Dự báo thị trường cà phê thế giới niên vụ 2013/2014

Theo báo cáo giữa năm 2013 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thị trường cà phê hạt thế giới niên vụ 2013/2014 dự báo đạt 146 triệu bao (60kg/bao), giảm 4,4 triệu bao so với sản lượng cùng kỳ niên vụ 2012/2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhân vật của năm 2013

Qua đời ngày 4/10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bỗng làm thức tỉnh trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam những giá trị và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Đó thực sự là một chiến thắng nữa, chiến thắng cuối cùng của ông.