About us

Founded in 1976, VEGETEXCO HOCHIMINH CITY is dedicated to bringing Vietnamese fruits, vegetables, agricultural products to the world. Since then, the company has gained experience in developing a wide range of high quality products, including dried, canned, IQF, concentrated and puree fruit, as well as in expanding markets in Asia, Europe and the Middle East. We are committed to building reliable partnerships in the fruit and agricultural product business. 

Contact us

Add : 24 Truong Dinh street , District 3 , Hochi Minh city , Vietnam
Tel : +84 28 39330483
Fax : +84 28 39330565
Email :
vegetexcohcm@vegetexco.com
vegetexcohcm@hcm.fpt.vn

Copyright @ 2013 Vegetexco

Dự báo thị trường cà phê thế giới niên vụ 2013/2014

Theo báo cáo giữa năm 2013 của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thị trường cà phê hạt thế giới niên vụ 2013/2014 dự báo đạt 146 triệu bao (60kg/bao), giảm 4,4 triệu bao so với sản lượng cùng kỳ niên vụ 2012/2013

Xuất khẩu cà phê hạt trên phạm vi toàn cầu niên vụ 2013/2014 dự báo sẽ thấp hơn niên vụ trước, trong khi đó tiêu thụ cà phê được dự báo sẽ tăng lên . Nhìn chung, thị trường sẽ có lượng hàng tồn kho thấp, tiêu thụ tăng, thời tiết biến động xấu làm giảm sản lượng ở nhiều nước (so với dự báo trước đây),... là những yếu tố tác động lên giá cà phê trên thị trường thế giới trong những tháng tới.

"Bản tin xuất khẩu số 316 ngày 29/7/2013 của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương" đăng trên trang tin điện tử của Cục Xúc tiến Thương mại ngày 16/9/2013, chi tiết đăng tải tại đây

VIETRADE

Back to News Page